[farstukvistarna] på Tallgatan ar uppröjda och även om målade, the farmer farstukvisten målade jag i och för sig förra sommaren medan the andra fuck sig en omgång igår